top of page

4 A OSGB EĞİTİM, DANIŞMANLIK, MÜHENDİSLİK ve TİCARET A.Ş.

 

Şirketimiz:

 

4 A OSGB, 1984 Boğaziçi Üniversitesi mezunu 4 Makine Mühendisi tarafından, firmalara kanuni hükümler doğrultusunda, kaliteli, güvenilir ve ihtiyaçlara uygun sağlık ve güvenlik hizmetini sunmak amacı ile kurulmuş bir Ortak Sağlık ve Güvenlik Şirketidir.

 

Misyonumuz:

 

4 A OSGB olarak amacımız, hizmetlerini üstlendiğimiz firmalarda, insani ve maddi kayıpları minimize etmek; işin ve uygulanan yönetim sistemlerinin verimliliğini arttırmak;  işletmenin performansına ve çalışanların kişisel gelişim, sağlık ve güvenlik kültürüne katkı sağlamak;  iş sağlığı ve güvenliği alanında ihtiyaç duyulan tüm periyodik kontrol ve sağlık hizmetlerini yetkili uzmanlarımız vasıtasıyla gerçekleştirmektir.

Bunun yanı sıra, İş Sağlığı ve Güvenliği konusunda yurtdışındaki gelişmeleri yakından takip ederek, dahil olduğumuz üniversite İSG doktora programlarının da desteği ile yurtiçindeki mevzuat çalışmalarına katkıda bulunmak ve Türkiye’nin bu konularda yasal ve kültürel altyapısının Avrupa standartlarına ulaşmasına destek olmaktır.

 

Temel Faaliyet alanlarımız:

 

Yasal uygulamalar çerçevesinde İSG hizmetlerini üstlendiğimiz firmalara,

 

 • Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmeti sunmak,

 • İş Sağlığı ve Güvenliği politikası oluşturmak,

 • İş Sağlığı ve Güvenliği iç yönetmeliği oluşturmak,

 • Çalışma talimatları hazırlamak,

 • Risk Değerlendirme Raporu hazırlamak,

 • Acil Durum Planı hazırlamak,

 • İlk yardım konularında destek vermek,

 • İSG konularında gerekli olan eğitimleri planlamak ve uygulamak,

 • Çalışan temsilcisi seçiminde yardımcı olmak ve eğitimini vermek,

 • İş Sağlığı ve Güvenliği Kurulu oluşturmak ve çalışmalarını düzenlemek ve takip etmek,

 • Şirket içi İSG koordinasyonunu sağlamak,

 • Kişisel koruyucu donanım tespiti yapmak,

 • Sağlık ve güvenlik işaretlerini belirlemek,

 • Yıllık çalışma planı hazırlamak,

 • Yıllık değerlendirme raporu hazırlamak,

 • İşe giriş ve periyodik sağlık raporlarını hazırlamak,

 • İSG konusunda her türlü danışmanlık hizmetini sunmak,

 • Projelendirme dahil mühendislik desteği vermek

 

olarak sıralanabilir.

 

4 A OSGB EĞİTİM, DANIŞMANLIK, MÜHENDİSLİK ve TİCARET A.Ş.

bottom of page