Acil Durum Planlaması

 

Acil durum nedir?

Acil durum, şirket çalışanlarının, şirket sahasında çallışan müteahhit firma personelinin, ziyaretçilerin veya yakın tesis ya da yerleşim merkezlerinde bulunanların yaralanmasına veya can kaybına neden olabilen, tesisin üretimini kısmen veya tamamen durdurabilen, tesise veya doğal çevreye zarar veren, tesisin finansal yapısını veya toplumdaki imajını tehdit eden planlanmamış olaylardır.

 

Acil durum örnekleri nelerdir?

Başlıca acil durum örnekleri şöyle sıralanabilir;

      - yangın, deprem, sel, fırtına gibi doğal afetler,

      - kimyasal madde, patlayıcı veya radyasyon kazaları gibi durumlar,

      - anarşik olaylar,

      - iletişim veya bilgisayar sisteminin çökmesi,

      - sabotaj,

      - ana müşteri veya tedarikçilerin kaybedilmesi,

      - büyük üretim arızaları,

      - büyük iş kazası veya salgın hastalık,

      - seferberlik veya savaş hali, vb.

 

Acil durum yönetimi nedir?

Acil durum yönetimi, olayın etkilerini azaltmak, müdahale etmek ve etkilerini giderme sürecinin koordinasyonudur. Acil durum yönetimi dinamik bir süreçtir. Planlama en kritik aşamalardan biridir. Eğitimler, tatbikatlar, ekipmanların denenmesi ve faaliyetlerin koordine edilmesi diğer önemli fonksiyonlardır.

 

Acil durum yönetiminin olumlu yönleri nelerdir?

Acil durum yönetimi,

      1) çalışanları, toplumu ve çevreyikorumayı amaçlar,

      2) işletmenin yasal yükümlülüklerini yerine getirmesi ve yerel kurumlar ile uyumunu temin eder,

      3) işletmeye finansal sıkıntılar, üretime ara verilmesi, ünitelerin zarar görmesi ve pazar kaybı gibi sıkıntılardan kurtulma yeteneği verir,

      4) Bir acil durumun cezai ve toplumsal sorumluluğunu azaltır,

      5) çalışanlar, tedarikçiler, müşteriler ve toplum önünde işletmenin itibarını arttırır,

      6) sigorta giderlerinde tasarruf sağlar.

 

Acil durum planlamasının aşamaları nelerdir?

      1.aşama - planlama için bir ekibin oluşturulması

      2.aşama - mevcut ve olası risklerin analizi

      3.aşama - planın hazırlanması

      4.aşama - planın yürürlüğe konulması

 

Acil durum yönetiminde anahtar personel kimlerdir?

      1- Acil durum yöneticisi - Tüm acil durum operasyonunun yönetiminden sorumlu kişi. Genellikle, işletmede görevli en üst kademe yöneticidir.

      2- Operasyon ekibi - Acil durum yönetim ekibi de denir. Durum tespiti yapmak, acil durum planını yürütmek, müdahale yöntemleri belirlemek, kaynakları harekete geçirmek, gerektiğinde tahliye talimatı vermek ve tüm acil durum operasyonlarını izlemekle görevli yönetim birimidir.

      3- Acil durum yönetim merkezi - Tüm acil durum operasyonlarının yönetildiği merkezdir. Sahadan gelen her türlü bilgilerin toplandığı ve kararların alındığı birimdir.