top of page

Risk Değerlendirmesi

 

Risk nedir?

Tehlikeli bir olayın veya maruz kalma durumunun meydana gelme olasılığı ile olay veya maruz kalma durumunun yol açabileceği yaralanma veya sağlık bozulmasının ciddiyet derecesinin bileşimi.

 

Risk değerlendirmesi nedir?

​Tehlikelerden kaynaklanan riskin büyüklüğünü tahmin etmek ve mevcut kontrollerin yeterliliğini dikkate alarak riskin kabul edilebilir olup olmadığına karar vermek için kullanılan proses.

 

Kabul edilebilir risk nedir?

​Kuruluşun yasal zorunluluklara ve kendi İSG politikasına göre, tahammül edebileceği düzeye indirilmiş risk.

İş kazası ve meslek hastalığı sonucu meydana gelen toplam maliyet içerisinde görünmeyen, yani indirekt maliyetlerin görünen yani direkt maliyetlerden çok daha fazla olduğu vurgulanmaktadır.

Bu sebeple, bir kuruluşta üst yönetimin, İSG yönetimini oluşturmak ve risk değerlendirme uygulamasına geçmek için stratejik bir karar alması ve gerekli hususları değerlendirerek öncelik sırasını yapması esastır.

 

Risk değerlendirmesi ne zaman yapılmalı?

- işe başlarken veya daha önce hiç Risk Değerlendirmesi yapılmamışsa

- işte herhangi bir değişiklik durumunda

- iş kazası, meslek hastalığı veya bir olaydan sonra

- yönetmelikte belirtilen düzenli aralıklarla

 

Risk değerlendirme metodları nelerdir?

Literatürde, 150'den fazla kabul görmüş risk değerlendirme metodunun varlığından söz edilmektedir.

Bu metodları;

      1) sayısal metodlar

      2) sözel metodlar

      3) karma metodlar

olarak gruplamak mümkündür.

 

Başlıca risk değerlendirme metodları şunlardır;

      - Matris

      - Kontrol listeleri (check-list)

      - Fine-Kinney

      - Hata Modu ve Etkileri Analizi (FMEA)

      - Hata Ağacı Analizi (FTA)

      - Tehlike ve Çalışabilirlik Analizi (HAZOP)

      - Kaza Sonuç Analizi (FTA)

 

bottom of page