Hizmetlerimiz

İş Sağlığı

Dünya sağlık örgütü (WHO), sağlığı, yalnız hastalık ve sakatlığın olmaması değil, fiziksel, ruhsal ve sosyal yönden tam bir iyilik hali olarak tanımlamaktadır.

 

Bu kriter çerçevesinde, 4 A OSGB olarak, 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği kanununun 15. maddesinde tarif edilen işe giriş ve periyodik sağlık muayeneleri dahil olmak üzere tüm sağlık hizmetlerini sunmaktayız.

 

 

 

 

 

 

Risk Değerlendirme

Ülkemizde 4857 Sayılı İş Kanunu ile Risk Değerlendirmesi yapılmsı zorunlu hale gelmiştir.

Şirketimiz, Yasal Mevzuat çerçevesinde, aşağıdaki konularda hizmet sunmaktadır :

  - İşyerlerinde Tehlikelerin ve Risklerin belirlenmesinde yardımcı olmak

  - Risk Değerlendirme Raporu hazırlamak

  - Risk Değerlendirme Ekibi oluşturmak

  - Belirlenen Risklerin "Kabul Edilebilir Risk" seviyesine indirilmesi için yönlendirme yapmak

  - Risk Değerlendirmesinde çalışanların katılımını sağlamak

  - Bu konuda çalışanları bilgilendirmek ve çalışanlara eğitimini vermek 

İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürü'nün işyerlerinde oluşturulması ve sürekliliğinin sağlanmasında en önemli unsurlardan biri çalışanların bu konudaki eğitimiidir.

Şirketimiz, Yasal Mevzuat çerçevesinde aşağıdaki konularda eğitim hizmeti sunmaktadır:

  - Temel İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Eğitimi

  - Yasal Mevzuat Tanıtımı

  - Çalışan Temsilcileri Özel Eğitimi

  - İSG Kurul Üyeleri Eğitimi

  - Risk Grupları Öel Eğitimi

  - İlk Yardım Eğitimi

Eğitim
Mühendislik Hizmetleri
İş Güvenliği

Yasal mevzuat çerçevesinde şirketimizin iş güvenliği konusunda sunduğu hizmetler şunlardır:

  - İSG Politikası oluşturmak

  - İSG İş Yönetmeliği oluşturmak

  - Çalışma Talimatları hazırlamak

  - İSG konularında gerekli olan eğitimleri planlamak ve uygulamak

  - İSG Kurulu oluşturmak, çalışmalarını düzenlemek ve takip etmek

  - Şirket içi İSG koordinasyonunu sağlamak

  - Kişisel koruyucu donanım gereksinim tespitini yapmak

  - Sağlık ve Güvenlik İşaretlerini belirlemek

  - Yıllık Çalışma Planı yapmak

  - Yıllık Değerlendirme Raporu hazırlamak

  - Çalışan Temsilcisi seçiminde yardımcı olmak ve eğitimini vermek

Acil Durum Planı

Acil Durum Planları, İşletme Yönetimi ve yetkili makamlarca büyük tehlike kontrol sisteminin temel öğelerinden biri olarak kabul edilmektedir.

Şirketimiz, Yasal Mevzuat çerçevesinde aşağıdaki konularda hizmet vermektedir:

  - Acil Durum Planının hazırlanması

  - İşyerlerine bu konuda Önleyici ve Sınırlayıcı Tedbirlerin alınmasına yardımcı olmak

  - İşyerlerinde Acil Durum Ekiplerinin belirlenmesinde yardımcı olmak

  - Acil Durum Planlarını Yasal Çerçevede dokümante etmek

  - İşyerlerinde yılda en az 1 defa olmak üzereacil durum tatbikatları yapmak veya yaptırmak

  - Çalışanları bu konuda bilgilendirmek ve eğitmek

Danışmanlık

Şirketimiz İş Sağlığı ve Güvenliği çerçevesinde her türlü Danışmanlık Hizmeti vermektedir.

Şirketimiz İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri yanında Makine Mühendisliği ve Bilgi İşlem alanlarında da Mühendislik Danışmanlık ve Destek Hizmetleri vermektedir.