İş Sağlığı ve Güvenliği

 

İş Kazası , Uluslararası Çalışma Örgütü (İLO) tarafından "Belirli bir zarar veya yaralanmaya yol açan, önceden planlanmamış, beklenmedik bir olay" olarak tanımlanmaktadır.

 

Her yıl dünyada yaklaşık 270 milyon işçi iş kazalarında yaralanmakta, yaklaşık 1,825,000 işçi hayatını kaybetmektedir. 

 

SSk verilerine göre, ülkemizde her gün ortalama 172 iş kazası yaşanmaktadır. İş kazaları ve meslek hastalıkları sonucu kaybedilen iş günü sayısı ise yılda toplam 1.5 Milyon iş gününü aşmaktadır.

 

Bu durumun ekonomik yansıması ise, ülkemizin her yıl ortalama 30 Milyar Dolar civarında bir kayba uğradığı gerçeğidir.

 

Uluslararası Çalışma Örgütü'nün (ILO) tespitlerine göre, kazaların yalnızca %2'si kadarı önlemeyen nitelikte olup, kalan %98'inin genel olarak önlenebilmesi mümkündür.

 

12.06.1989 tarihinde yayınlanan 89/391/EEC sayılı Avrupa Birliği Konseyi direktifleri esas alınarak hazırlanan İş Sağlığı Yönetmeliği ülkemizdeki uygulamalara da esas teşkil etmiştir.

 

Öncelikle 2003 yılında hazırlanan 4857 sayılı iş yasası yürülüğe girmiş, daha sonra da 30 Haziran 2012 tarihinde 6331 sayılı İş Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu, ülkemizde bu konudaki uygulama ve yaptırımları başlatmıştır.